تبلیغات
یاس نبی - جان من و حجاب تو ...
انا اعطیناک الکوثر
پنجشنبه 25 خرداد 1391

جان من و حجاب تو ...

   نوشته شده توسط: ارژنگ    نوع مطلب :ترنم تذکر ،عفاف و حجاب ،


آنقدر زندگی با او شیرین بود که چیزی بیاد ندارم...

فقط آخرین جمله اش در ذهنم ماند که لبخندی زد و گفت:

"جون من و حجاب تو ..."

همسر شهید

كسی كه در قفس غرب استحاله شود...

به پنجه هوس غربیان مچاله شود...