تبلیغات
یاس نبی - تاریخچه حجاب‏ زدایی از منظر قرآن کریم
انا اعطیناک الکوثر
یکشنبه 11 تیر 1391

تاریخچه حجاب‏ زدایی از منظر قرآن کریم

   نوشته شده توسط: ارژنگ    نوع مطلب :قرآن ،عفاف و حجاب ،

 

quran

 

نیازانسان به لباس و پوشش ، تاریخی به قدمت پیدایش  وی بر كرۀ خاكی دارد و چیزی نیست كه درآنجای ابهام و تردید وجود داشته باشد.

انسانها، در دوره ‏های گوناگون تاریخی ، از عصر حَجَر تا قرن قمر مصنوعی ، همیشه از برهنگی گریزان بوده‏اند ؛ نه تنها آدمیان ، كه بسیاری از حیوانات نیز به طور طبیعی و غریزی نوعی پوشش واستتار دارند . وجود سرما و گرما ، سوزش آفتاب و باد و بوران ، در تنوع و تفاوت انواع لباس در زندگی انسان تأثیر فراوان داشته ، امّا احساس نیاز انسان به لباس و پوشیدگی ، تنها مولود سرما و گرما نیست ؛ بلکه فطرت انسان به گونه ‏ای است ....

بلکه فطرت انسان به گونه ‏ای است كه از برهنگی می‏گریزد و پوشش را حصار امن و زیبایی برای خویش می‏داند . انسان بدون لباس خود را آسیب‏ پذیر تر و در تیررس دشمن احساس می‏كند . تولید و استفاده از انواع پوشاك در مناطق گوناگون جهان با مذاهب و افكار و آراء گوناگون ، نشان احساس نیاز غریزی و طبیعی بشریت به اصل پوشش و بیم ونفرت از برهنگی است.

در آغاز خلقت بنا به گزارش قرآن مجید ، آدم و همسرش در بهشت الهی، پوشیده بودند، شیطان به انگیزۀ آشكار سازی بدیهای پوشیده، آن دو را به بهره‏گیری از درخت ممنوع تشویق كرد، آن دو وقتی از میوۀ ممنوع خوردند، برهنه شدند، ولی باز هم تلاش كردند خود را با برگ درختان بهشتی بپوشانند. اگر چه آدم و حوّا همسر و محرم یكدیگر بودند و ناپوشیدگی آنان در برابر یکدیگر، مشكلی محسوب نمی‏شد؛ امّا باز هم هر دو از برهنگی، احساس شرم یا خوف داشتند، و لباس و پوشش را آگاهانه و آزادانه بر لختی و برهنگی ترجیح دادند.

قرآن مجید این ماجرا را در دو سوره اعراف آیه 22 و سوره طه آیه 121 بازگو كرده است كه رابطه انسان و لباس و نقش شیطان را در تلاش برای برهنگی انسان نشان می‏دهد. قرآن وقتی از هشدار الهی به آدم سخن می‏گوید و دشمنیِ شیطان نسبت به وی و همسرش را یادآور می‏شود، نعمت های بهشتی را چنین برمی‏شمارد: « إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِیهَا وَلَا تَعْرَى ،وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِیهَا وَلَا تَضْحَى»؛ (طه/118و119) « تو در بهشت نه گرسنه می‏شوی و نه برهنه می‏مانی، نه تشنگی داری و نها زگرما رنج می‏بری.»

قرآن پوشیدگی و رعایت حجاب را یکی از نعمتهای بهشتی می‏شمارد و بدبختی و شقاوت بشریت را نتیجه پذیرش وسوسه‏های شیطان و محصول ساده‏ اندیشی و طمع ورزی و تبلیغات كاذب او می‏داند و تصریح می‏كند كه اولین گام در هبوط آدم، خوردن میوه ممنوع و پیدایش برهنگی است، آنجا که می‏فرماید: «فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا»؛(طه/121) «سرانجام هر دو از آن خوردند، و عورتشان آشكار گشت.»

در جای دیگر، قرآن لباس را نعمتی آسمانی می‏شمارد و می‏فرماید: «یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْءَاتِكُمْ وَرِیشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ»؛ (اعراف/26) «هان، ای آدمیان! جامه ‏ای كه زشتی‏هایتان را بپوشاند، بر شما فرود آوردیم و اسباب آراستگی برای شما قرار دادیم و جامه پارسایی بهتراست. این از نشانه‏های [فضل و رحمت] خداست، باشدكه متذكّر شوند.»