تبلیغات
یاس نبی - چرا حجاب
انا اعطیناک الکوثر
حجاب

نشانه حیاست

عفاف حجاب است

حجاب سعادت است

فریاد و رنگ تقوا  است

بوی خوش گل عفاف است

سرچشمه كمال یك زن است

جلوه ای از عفت و حیای زن است

حجاب یك زن، نشانگر شخصیت اوست

پوشش عفیفانه زن شعار حق طلبی است

نشان  وقار و علامت افتخار و عزت نفس است

سپری قوی در برابر شمشیر های تهاجم فرهنگی است

زبان حجاب، نمایش حقیقت خواهی و فریاد علیه جاهلیت و خودآرایی است

چون صدفی گران بهاست كه مروارید شخصیت زن را در خود جای می دهد

پیام شهید: خواهرم، حجاب تو برتر از سرخی خون من است

قداست زن است كه بر درخشندگی زن می افزاید

زن در حجاب هم چون مروارید در صدف است

ترنم  ایمان بر لبان  گویای  غیرت است

آوای ملکوتی جمال طلبی زن است

ازجمال سیرت زن مسلمان است

تلالو شبنم بر چهره گل است

عامل تحكیم خانواده است

چادر عین حجاب است

جلوه دینداری است

حجاب حق است

حجاب